Înveți ceva! Învățăm împreună...
Evaluarea competențelor profesionale, înainte sau după formare?
Home » Evaluarea competențelor  »  Evaluarea competențelor profesionale, înainte sau după formare?
Evaluarea competențelor profesionale, înainte sau după formare?
Ce mai înseamnă învățarea la locul de muncă?

Despre centrele de evaluare se vorbește tot mai mult. Mai ales la început de an, când se implementează cele mai multe acțiuni ale Sistemului de Management al Performanțelor.

Evaluarea angajaților se poate realiza:

 • din perspectiva performanțelor angajatului, sau a rezultatelor din activitate
 • cu referire la competențele profesionale ale fiecărui individ în parte
 • în legătură cu stilul și tipul de personalitate al celor din echipă
 • luându-le în calcul pe toate cele de mai sus


Despre evaluarea competențelor profesionale vorbim în legătură cu o anumită ocupație și a standardului ocupațional aprobat și publicat de către ANC, sau pentru o meserie ce nu neapărat apare în nomenclatoare (COR, NC, RNCP etc.) și a listei sale de competențe / comportamente, pe care angajatorul le consideră importante, fie acestea de bază sau generale. 
Competențe specifice, standard ocupațional, metode și instrumente de evaluare, aspecte cheie de evaluat, proces de evaluare, candidat, evaluator, certificare. Acestea sunt câteva dintre conceptele cheie din domeniul evaluării competențelor profesionale.


Beneficiile sistemului de certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt numeroase:


 • crește angajabilitatea, reducând timpul necesar recrutării, selecției, dar și promovării personalului
 • determină nivelului de pregătire al unei persoane care parcurge sau urmează să parcurgă un curs sau program de formare profesională
 • permite direcţionarea şi urmărirea perfecţionării profesionale a personalului
 • identifică noi utilizări ale deprinderilor deja existente într-o organizaţie în cazul unei restructurări
 • facilitează diagnoza performanţelor angajaţilor dintr-o companie sau instituţie oarecare
 • oferă oportunități de dialog vizavi de revizuirea obiectivelor profesionale, mai ales a celor de instruireLa finalul unui proces de evaluare și certificare a competențelor profesionale, candidatul care a obținut certificatul pentru o parte sau toate competențele specifice unei meserii, se va bucura de avantaje considerabile:


 • Certificatul de competenţă este o dovadă a evaluării a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiţii reale de muncă
 • Nivelul de încredere în sine şi capacitatea de autoevaluare cresc semnificativ.
 • Recunoaşterea competenţelor unei persoane se poate oferi indiferent de modul în care acestea au fost dobândite.
 • Vârsta candidatului nu va fi un criteriu pentru a restricţiona accesul la certificare.
 • Certificatul de competenţă constituie o garanţie a capacităţii unei persoane de a activa într-o ocupaţie/calificare şi pune în evidenţă competenţele transferabile de la o ocupaţie la alta. 
 • Obţinerea unui certificat de competenţă profesională măreşte şansele de angajare şi posibilităţile de dezvoltare a unei cariere.


Un angajator poate autoriza un centru de evaluare în interiorul companiei sau instituției, pentru că astfel va demonstra un interes ridicat faţă de angajaţi, contribuind la creşterea motivării profesionale a acestora, prin recunoașterea competențelor lor. 

Certificatele de competenţă reprezintă un instrument util, eficient, structurat şi măsurabil, în dezvoltarea profesională a personalului, iar angajatorul poate efectua recrutarea şi selecţia personalului utilizând informaţiile conţinute în certificatul de competenţă şi poate proiecta posturile din organizaţie conform standardelor, care precizează aptitudinile şi cunoştinţele necesare desfăşurării activităţilor specifice.


Cel mai important în multe contexte este criteriul financiar. Iar evaluarea competențelor poate fi un instrument de stabilire a bugetelor de formare, dacă se realizează anterior conceperii programelor de învățare la locul de muncă. 


Așadar, evaluarea se poate realiza înainte de procesul de formare, pentru evaluarea pre-achizițiilor, sau în timpul programelor de formare, ca suport pentru revizuirea modului în care acestea vor continua să se desfășoare. Dar evaluarea se realizează și după ce învățarea (în context formal, informal sau non-formal) a avut loc. Pentru că marchează finalitatea experienței de învățare. Și oferă posibilitatea identificării unui om potrivit la locul potrivit în momentul potrivit.