Înveți ceva! Învățăm împreună...
Calificarea în România?
Home » Blog  »  Calificarea în România?
Calificarea în România?
Mulți dintre noi avem certificate verzi. Ne putem angaja cu acestea?

În România, sistemul formării profesionale continue a adulților este - poate - unul dintre cele mai simple sisteme. Felul în care unii sau alții îl interpretează îl face să fie mai puțin agreat în anumite comunități.

Nu trebuie să citești decât câteva pagini ca să âl înțelegi:

 • Ordonanţa Guvernului 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • Hotărârea Guvernului 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG129/2000
  *cu modificările: Hotărârea Guvernului 1.539 / 19 decembrie 2022
 • Metodologiei de autorizare a furnizorilor: Ordinul 353/2003 
  *cu modificările: Ordinul 2.228/2022
 • Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor: Ordinul 501/2003 

Numeroase alte prevederi legale influențează modul de derulare al activității de formare + evaluare + certificare în ocupații sau calificări din COR, respectiv RNCP: Legile Educației (2023), Procedura de actualizare COR (2022), Metodologiei de elaborare standardelor ocupaţionale (2022), Metodologiei de gestionare a RNCP (2019), Legea privind profesiile reglementate (2004) etc. 


image


Cu un certificat verde ești calificat?

NU.

 • Certificatele verzi erau cele de absolvire a unui program de specializare, perfecționare, sau chiar a unuia de inițiere. Deci nicidecum nu atestă absolvirea unui program de calificare (de lungă durată).
 • Atunci când îți este eliberat un certificat la finalul unui program de specializare ori perfecționare, ca și condiție pentru a intra în aceste programe, ar fi trebuit să fi terminat deja un program de calificare, în același domeniu ocupațional. Iar dacă așa este cazul, atunci poți lucra în ocupație.
 • Dacă certificatul de absolvire (verde) a fost emis la finalul unui program de inițiere, atunci el atesta, pe vremea aceea, că ai absolvit doar o parte din programul de calificare. (Din 2023 culoarea lui este roz și atestă în mod clar un maxim de 25% din competențe.)
 • Certificatul de calificare este tipărit pe hârtie specială de culoare galben deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice.

*** Hotărârea Guvernului nr. 474/2022 din 6 aprilie 2022

De ce ar trebui ca toți angajații să fie calificați?

Calificarea presupune un program de formare de lungă durată: 1080 de ore (nivelul 4 de calificare), 720 de ore (nivelul 3), 360 de ore (nivelul 2), 180 de ore (nivelul 1). 

Programele de calificare presupun 2/3 de practic: stagii de practică, laboratoare etc. În condiții reale de muncă, de obicei.

Ucenicia se dezvoltă având la bază programe de calificare.

Nu ai cum să te specializezi sau să te perfecționezi într-un domeniu în care nu ești calficat.

Accesul la locurile de muncă într-un domeniu ar trebui să fie deschis numai celor care cu adevărat sunt potriviți și mai apoi depun eforturi pentru a deține nivelul de calificare și de specializare ce poate dezvolta acel domeniu.